RGS

przeciwpożarowe bramy
ROLOWANE

RGS-H

przeciwpożarowe bramy
ROLOWANE

SGS

przeciwpożarowe bramy
PRZESUWNE

GGS

przeciwpożarowe bramy
PIONOWE

OGS

przeciwpożarowe bramy
SEGMENTOWE

Serwis

Pomoc techniczna, infolinia: +48 605 225 071

Mając na uwadze wymagania prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
oraz zapisy w Karcie Gwarancyjnej naszych produktów
oferujemy Klientom KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ SERWISOWĄ.

W ramach usługi serwisowej sprawdzamy stan i funkcjonowanie
wszystkich części elektrycznych i mechanicznych bramy.

SOMATI SYSTEM POLSKA SP. Z O. O. SP. K. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

 „Wzrost konkurencyjności firmy Somati System Polska Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Opolu poprzez wprowadzenie produktów firmy na nowe rynki”

Nr projektu RPOP.02.04.00-16-0015/15

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna gospodarka
Działanie 2.1.2: Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2017 r. – 31.03.2018 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 232 224,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 113 261,12 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych firmy poprzez wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstwa, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firmy (B2E) oraz wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B).

Efektem projektu będzie stworzenie dwóch aplikacji oraz wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności firmy.

SOMATI SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Rozbudowa systemu informatycznego w firmie SOMATI SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Opolu.”

Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0023/18

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.04.2018 r. – 30.06.2020 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 986 416,65 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 400 902,17 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności SOMATI SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA poprzez modernizację procesów biznesowych przedsiębiorstwa w ramach wdrożenia i rozbudowy systemów informatycznych B2B/B2E.

Realizacja celu odbędzie się dzięki rozbudowie wdrożonego w przedsiębiorstwie systemu NAV o nowe funkcjonalności w zakresie przygotowania produkcji i generowania wymaganej dokumentacji produkcyjnej i powykonawczej, zarządzania relacjami z klientami (CRM) oraz zastosowaniu nowego narzędzia w budowaniu relacji ze specjalistami z branży AEC (Architecture Engineering Construction).

SOMATI SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Wzmocnienie działań eksportowych w firmie SOMATI SYSTEM POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.”

Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0010/19

I Oś priorytetowa: Innowacje w Gospodarce
Działanie 1.1: Innowacje w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2019 r. – 31.12.2021 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 246 599,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 172 619,30 PLN

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności B+R przedsiębiorstwa poprzez przeprowadzenie badań nad nową generacją konstrukcji i technologią produkcji przemysłowych bram przeciwpożarowych do zastosowania zewnętrznego.

Planowane do opracowania nowej generacji przemysłowe bramy przeciwpożarowe oprócz funkcji podstawowych jak ognioodporność będą posiadały możliwość zastosowania zewnętrznego (brak konieczności produkcji dwóch bram – przeciwpożarowej i zewnętrznej). Będą to więc bramy 2w1 – przeciwpożarowa i zewnętrzna. Planowane do przeprowadzenia badania pozwolą na opracowanie innowacyjnych konstrukcji bram.

SOMATI SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn.

„Opracowanie projektu wzorniczego oraz wdrożenie do produkcji nowej przeciwpożarowej bramy gilotynowej.”

Nr projektu: POIR.02.03.05-16-0021/19

II Oś priorytetowa: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 2.3.5 Design dla przedsiębiorców
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 02.09.2019 r. – 31.07.2022 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 870 700,51 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 392 330,00 PLN

Celem projektu jest wdrożenie znacząco ulepszonego produktu powstałego na bazie projektu wzorniczego, opracowanego w wyniku przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego, a także intensyfikacja współpracy z projektantami. Głównym celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie przeciwpożarowej bramy gilotynowej o nowych walorach estetycznych funkcjonalnych i użytkowych, co osiągnięte zostanie przez opracowanie projektu wzorniczego.

W wyniku realizacji projektu zakładane jest stworzenie znacząco ulepszonego produktu, do zastosowań w miejscach takich jak centra handlowe, sklepy, miejsca użyteczności publicznej itp., a w konsekwencji wprowadzenie atrakcyjnej oferty na rynek polski i zagraniczny.

Adres

ul. A. Osieckiej 2,
45-807 Opole

Zadzwoń do Nas

Godziny pracy

800 – 1600