Brama przemysłowa

Serwis

Mając na uwadze wymagania prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
oraz zapisy w Karcie Gwarancyjnej naszych produktów
oferujemy Klientom KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ SERWISOWĄ.

W ramach usługi serwisowej sprawdzamy stan i funkcjonowanie
wszystkich części elektrycznych i mechanicznych bramy.

Auto Serwisowe - Somati-System

SOMATI SYSTEM POLSKA SP. Z O. O. SP. K. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

 „Wzrost konkurencyjności firmy Somati System Polska Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Opolu poprzez wprowadzenie produktów firmy na nowe rynki”

Nr projektu RPOP.02.04.00-16-0015/15

WIĘCEJ INFORMACJI

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna gospodarka

Działanie 2.4: Współpraca gospodarcza i promocja

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 08.10.2015 r. – 31.12.2017 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 516 262,32 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 335 518,88 PLN

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy SOMATI SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Opolu w oparciu o rozwój działalności eksportowej, rozwój współpracy gospodarczej i promocji na dotychczasowych i nowych rynkach zbytu.

Efektem podejmowanych w ramach projektu działań będzie min. wzmocnienie pozycji na rynku krajowym, zwiększona ekspansja firmy na rynki zagraniczne (podpisanie 11 zagranicznych kontraktów handlowych) oraz wzrost przychodu ze sprzedaży na eksport.

SOMATI SYSTEM POLSKA SP. Z O. O. SP. K. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

 „Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w SOMATI SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Opolu.”

Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0070/16

WIĘCEJ INFORMACJI

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna gospodarka
Działanie 2.1.2: Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 232 224,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 113 261,12 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych firmy poprzez wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstwa, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firmy (B2E) oraz wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B).

Efektem projektu będzie stworzenie dwóch aplikacji oraz wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności firmy.

SOMATI SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Rozbudowa systemu informatycznego w firmie SOMATI SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Opolu.”

Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0023/18

WIĘCEJ INFORMACJI

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.04.2018 r. – 30.06.2020 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 986 416,65 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 400 902,17 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności SOMATI SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA poprzez modernizację procesów biznesowych przedsiębiorstwa w ramach wdrożenia i rozbudowy systemów informatycznych B2B/B2E.

Realizacja celu odbędzie się dzięki rozbudowie wdrożonego w przedsiębiorstwie systemu NAV o nowe funkcjonalności w zakresie przygotowania produkcji i generowania wymaganej dokumentacji produkcyjnej i powykonawczej, zarządzania relacjami z klientami (CRM) oraz zastosowaniu nowego narzędzia w budowaniu relacji ze specjalistami z branży AEC (Architecture Engineering Construction).

SOMATI SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

 realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Badania w firmie Somati System Polska Sp. z o.o. Sp. K. nad nową generacją konstrukcji i technologią produkcji przemysłowych bram przeciwpożarowych do zastosowania zewnętrznego.”

Nr projektu: RPOP.01.01.00-16-0013/18.

WIĘCEJ INFORMACJI

I Oś priorytetowa: Innowacje w Gospodarce
Działanie 1.1: Innowacje w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2019 r.  – 31.08.2021 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 752 000,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 1 203 050,00 PLN

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności B+R przedsiębiorstwa poprzez przeprowadzenie badań nad nową generacją konstrukcji i technologią produkcji przemysłowych bram przeciwpożarowych do zastosowania zewnętrznego.

Planowane do opracowania nowej generacji przemysłowe bramy przeciwpożarowe oprócz funkcji podstawowych jak ognioodporność będą posiadały możliwość zastosowania zewnętrznego (brak konieczności produkcji dwóch bram – przeciwpożarowej i zewnętrznej). Będą to więc bramy 2w1 – przeciwpożarowa i zewnętrzna. Planowane do przeprowadzenia badania pozwolą na opracowanie innowacyjnych konstrukcji bram.

SOMATI SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Wzmocnienie działań eksportowych w firmie SOMATI SYSTEM POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.”

Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0010/19

WIĘCEJ INFORMACJI

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka

Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.10.2019 r. – 31.12.2020 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:    260 714,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:  182 499,80 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozwój działalności eksportowej,

współpracy gospodarczej oraz promocji firmy na nowym słowackim rynku zbytu.

Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane będą na:

 – wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej (TYP 1);

– wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym (TYP 2); – promocje przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3).

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji działalności, doradztwa specjalistycznego, wprowadzenie innowacji organizacyjno-procesowej, wsparcie realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym, oraz zainwestowanie środków własnych.

Adres

ul. A. Osieckiej 2,
45-807 Opole

Godziny pracy

800 – 1600

Copyright © 2019 Somati System Polska Sp z o.o Sp. k.