Serwis

POMOC TECHNICZNA INFOLINIA:
+ 48 605 225 071
Mając na uwadze wymagania prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz zapisy w Karcie Gwarancyjnej naszych produktów oferujemy Klientom KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ SERWISOWĄ.

W ramach usługi serwisowej sprawdzamy stan i funkcjonowanie wszystkich części elektrycznych i mechanicznych bramy ppoż., przeprowadzamy ewentualną konieczną regulację oraz przeprowadzamy test sprawdzający funkcjonowanie produktu zarówno w trybie pracy normalnej jak i w trybie alarmu przeciwpożarowego. Po wykonanym serwisie otrzymują Państwo dokument potwierdzający sprawność działania bramy przeciwpożarowej.

Przypominamy jednocześnie, że przeglądy naszych produktów powinny być wykonywane minimum raz w roku* (wg wymogów prawnych) i mogą być wykonywane zarówno przez wykwalifikowanych serwisantów Somati System Polska jak
i firmy posiadające Certyfikat Autoryzacji Montażu wydany przez firmę Somati System Polska.

Kontakt

SERWIS

tel.: +48 {77} 453 16 02
e-mail: serwis@somati-system.pl
Godziny pracy: 8.00 – 16.00

Wymagania prawne:

W myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz.719) rozdział 1 § 2 pkt. 9 jest urządzeniem przeciwpożarowym. Zgodnie z zapisami cytowanej ustawy § 3.2 stanowi, iż urządzenia przeciwpożarowe powinny być „poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez producentów”. Paragraf 3.3 ustawy stwierdza, że: „przeglądy techniczne powinny być przeprowadzane w okresach ustalanych przez producenta, nie rzadziej niż raz w roku.”.

Karta Gwarancyjna:

„Warunkiem zachowania uprawnień gwarancyjnych jest wykonywanie przeglądów technicznych przeprowadzanych w odstępach 6-miesięcznych przez Producenta lub firmy posiadające Certyfikat Autoryzacji Montażu.”

Pragniemy Państwu zaproponować również usługi serwisowe w ramach Umów Serwisowych gwarantujących Klientom pełną obsługę serwisową wg wymogów gwarancyjnych, stały kontakt z naszymi serwisantami, krótki czas realizacji, dostęp do oryginalnych części zamiennych oraz wysoką jakość wykonywanych usług i części.